1402/09/11
21:19
Register
فولاد خوزستان - کیان سام (شهدا ساری)
شنبه 11 آذر 1402
استادیوم اختصاصی فولاد / 14:0
مانده تا مسابقه
19
دقیقه
7
ساعت
0
روز
فولاد خوزستان - نفت مسجدسلیمان
جمعه 17 آذر 1402
استادیوم اختصاصی فولاد / 14:0
مانده تا مسابقه
19
دقیقه
7
ساعت
6
روز
ملوان انزلی - فولاد خوزستان
یک شنبه 12 آذر 1402
استادیوم آبکنار / 13:45
مانده تا مسابقه
26
دقیقه
8
ساعت
1
روز

برنامه و نتایج مسابقات لیگ فصل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

گروهی - هفته 1

کیان سام (شهدا ساری)
0
2
نساجی مازندران
1402/07/19
15:00
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب مهر تبریز
0
0
تراکتور تبریز
1402/07/19
15:15
مشاهده گزارش پیش بینی
نفت مسجدسلیمان
2
2
فولاد خوزستان
1402/07/19
15:30
بهنام محمدی
مشاهده گزارش پیش بینی
بعثت کرمانشاه
2
3
شمس آذر قزوین
1402/07/21
15:30
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 2

فولاد خوزستان
2
0
ملوان انزلی
1402/07/26
15:30
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
شمس آذر قزوین
0
0
عقاب مهر تبریز
1402/07/25
15:00
مشاهده گزارش پیش بینی
نساجی مازندران
2
0
نفت مسجدسلیمان
1402/07/25
15:00
مشاهده گزارش پیش بینی
تراکتور تبریز
2
1
کیان سام (شهدا ساری)
1402/07/25
15:15
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 3

نفت مسجدسلیمان
1
0
تراکتور تبریز
1402/08/03
14:15
مشاهده گزارش پیش بینی
ملوان انزلی
1
0
نساجی مازندران
1402/08/03
14:30
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب مهر تبریز
3
1
بعثت کرمانشاه
1402/08/03
14:30
مشاهده گزارش پیش بینی
کیان سام (شهدا ساری)
1
0
شمس آذر قزوین
1402/08/04
14:30
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 4

نساجی مازندران
1
1
فولاد خوزستان
1402/08/10
14:30
سیمرغ قائمشهر
مشاهده گزارش پیش بینی
بعثت کرمانشاه
1
1
کیان سام (شهدا ساری)
1402/08/10
14:30
مشاهده گزارش پیش بینی
تراکتور تبریز
1
1
ملوان انزلی
1402/08/10
14:30
مشاهده گزارش پیش بینی
شمس آذر قزوین
2
0
نفت مسجدسلیمان
1402/08/10
14:30
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 5

کیان سام (شهدا ساری)
1
0
عقاب مهر تبریز
1402/08/16
14:15
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد خوزستان
4
0
تراکتور تبریز
1402/08/16
14:15
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
ملوان انزلی
0
1
شمس آذر قزوین
1402/08/16
14:15
مشاهده گزارش پیش بینی
نفت مسجدسلیمان
1
1
بعثت کرمانشاه
1402/08/16
14:15
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 6

بعثت کرمانشاه
1
0
ملوان انزلی
1402/08/22
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
شمس آذر قزوین
0
0
فولاد خوزستان
1402/08/22
14:00
رجایی قزوین
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب مهر تبریز
1
1
نفت مسجدسلیمان
1402/08/22
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
تراکتور تبریز
1
0
نساجی مازندران
1402/08/22
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 7

نساجی مازندران
0
1
شمس آذر قزوین
1402/08/28
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
ملوان انزلی
1
0
عقاب مهر تبریز
1402/08/28
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد خوزستان
3
0
بعثت کرمانشاه
1402/08/28
14:15
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
نفت مسجدسلیمان
1
0
کیان سام (شهدا ساری)
1402/08/28
14:15
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 8

بعثت کرمانشاه
3
2
نساجی مازندران
1402/09/04
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
کیان سام (شهدا ساری)
0
0
ملوان انزلی
1402/09/04
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
شمس آذر قزوین
4
2
تراکتور تبریز
1402/09/05
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب مهر تبریز
1
1
فولاد خوزستان
1402/09/05
14:00
مرزداران
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 9

ملوان انزلی
نفت مسجدسلیمان
1402/09/10
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
تراکتور تبریز
بعثت کرمانشاه
1402/09/10
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد خوزستان
کیان سام (شهدا ساری)
1402/09/11
14:00
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
نساجی مازندران
عقاب مهر تبریز
1402/09/11
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 10

نساجی مازندران
کیان سام (شهدا ساری)
1402/09/17
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد خوزستان
نفت مسجدسلیمان
1402/09/17
14:00
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
تراکتور تبریز
عقاب مهر تبریز
1402/09/17
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
شمس آذر قزوین
بعثت کرمانشاه
1402/09/17
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 11

ملوان انزلی
فولاد خوزستان
1402/09/12
13:45
آبکنار
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب مهر تبریز
شمس آذر قزوین
1402/09/12
13:45
مشاهده گزارش پیش بینی
نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران
1402/09/12
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
کیان سام (شهدا ساری)
تراکتور تبریز
1402/09/12
13:45
مشاهده گزارش پیش بینی
فعال ترین هواداران
  • علی یزدانی > امتیاز نظرات : 688 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1529 - مجموع امتیازات : 3328
  • بهزاد زراعت > امتیاز نظرات : 2 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1390 - مجموع امتیازات : 2722
  • مژگان آقاجری > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1334 - مجموع امتیازات : 2551
  • رضا زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1311 - مجموع امتیازات : 2522
  • علی زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1309 - مجموع امتیازات : 2627
  • عبدالقادر کامیاب > امتیاز نظرات : 55 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1213 - مجموع امتیازات : 1939
  • فاطمه > امتیاز نظرات : 4 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 822 - مجموع امتیازات : 1818
  • سيد بابك > امتیاز نظرات : 2392 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 793 - مجموع امتیازات : 4298
  • ناصر رحيمي فر > امتیاز نظرات : 1119 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 384 - مجموع امتیازات : 2997
  • محمدرضا كريمي نژاد > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 329 - مجموع امتیازات : 1086
نظرات برگزیده
کسی که حقشو نگرفت : استعداد یابیتون شرافتمندانه بود خسته نباشید عرض میکنیم😉 --- امیرعلی : آرزوی موفقیت برای همه تیم ها --- حسین علینژاد : بازیکن بسیار فنی با فهم فوتبالی بالا قطعا یکی از مهره های کلید فولاد خواهد بود --- عباس مکوندی : سلام انتخاب قطبی برا فولاد و خوزستان گزینه بسیار عالی است --- عبدالقادر کامياب : زنده باد فولاد بهترین مربی افشین قطبی --- Amordad : سلام،ضمن خوشامدگویی به آقای قطبی،امیدوارم ایشان در فولاد موفق باشند و هواداران صبور فولاد را خوشحال کنند،فولاد در نیم فصل به خانه تکانی اساسی نیاز دارد.با احترام باید عرض کنم بعضی بازیکنان فعلی به هیچ عنوان در حد نام فولاد نیستند و بی انگیزه هستند. --- مصطفی : تبریک بی کران به همه هواداران و باشگاه فولاد. از تمام تعریف ها که بگذریم باید فکری برای از دست دادن فرصت های 100% گل کرد.به امید قهرمانی دوباره فولاد. --- محمد خلوصی : زنده باد فولاد و فولادی --- عزیز : ماشالله فولاد خوزستان ستاره خوزستان --- علی : اگر این حمایتها وهمدلی بین مجموعه باشگاه فولاد مستمر باشداحتمال کسب سهمیه آسیایی برای فولاد دور ازانتظار نیست. ---