1403/01/29
11:22
Register

برنامه و نتایج مسابقات لیگ فصل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

گروهی - هفته 1

کیامهر کرمانشاه
1
1
عقاب زاگرس کرمانشاه
1402/08/04
14:45
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد خوزستان
2
0
آریان اهواز
1402/08/05
15:00
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
آکادمی کیا
2
0
ذوب آهن
1402/08/05
15:00
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 2

فولاد خوزستان
5
2
کیامهر کرمانشاه
1402/08/12
14:45
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
ذوب آهن
0
1
عقاب زاگرس کرمانشاه
1402/08/12
14:45
مشاهده گزارش پیش بینی
آریان اهواز
0
0
آکادمی کیا
1402/08/12
14:45
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 3

کیامهر کرمانشاه
2
0
ذوب آهن
1402/08/18
14:35
مشاهده گزارش پیش بینی
آکادمی کیا
2
0
فولاد خوزستان
1402/08/19
14:35
بعثت مادران
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب زاگرس کرمانشاه
2
1
آریان اهواز
1402/08/19
14:35
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 4

آکادمی کیا
2
2
کیامهر کرمانشاه
1402/08/26
14:15
بعثت مادران
مشاهده گزارش پیش بینی
آریان اهواز
0
2
ذوب آهن
1402/08/26
14:30
تختی1
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد خوزستان
6
1
عقاب زاگرس کرمانشاه
1402/08/26
14:15
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 5

کیامهر کرمانشاه
2
1
آریان اهواز
1402/09/03
14:00
آزادی
مشاهده گزارش پیش بینی
ذوب آهن
1
2
فولاد خوزستان
1402/09/05
14:00
شفق
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب زاگرس کرمانشاه
2
3
آکادمی کیا
1402/09/04
14:00
آزادی
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 6

عقاب زاگرس کرمانشاه
3
0
کیامهر کرمانشاه
1402/09/10
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
آریان اهواز
0
2
فولاد خوزستان
1402/09/10
14:00
تختی
مشاهده گزارش پیش بینی
ذوب آهن
3
2
آکادمی کیا
1402/09/12
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 7

کیامهر کرمانشاه
1
2
فولاد خوزستان
1402/09/17
13:45
ازادی
مشاهده گزارش پیش بینی
آکادمی کیا
1
0
آریان اهواز
1402/09/17
13:45
مشاهده گزارش پیش بینی
عقاب زاگرس کرمانشاه
0
3
ذوب آهن
1402/09/18
13:45
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 8

ذوب آهن
3
0
کیامهر کرمانشاه
1402/09/24
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد خوزستان
0
0
آکادمی کیا
1402/09/24
14:00
اختصاصی فولاد
مشاهده گزارش پیش بینی
آریان اهواز
1
2
عقاب زاگرس کرمانشاه
1402/09/24
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 9

عقاب زاگرس کرمانشاه
0
4
فولاد خوزستان
1402/10/29
14:15
مشاهده گزارش پیش بینی
کیامهر کرمانشاه
0
2
آکادمی کیا
1402/10/29
17:19
مشاهده گزارش پیش بینی
ذوب آهن
5
0
آریان اهواز
1402/10/29
17:19
مشاهده گزارش پیش بینی

گروهی - هفته 10

فولاد خوزستان
2
1
ذوب آهن
1402/11/06
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
آریان اهواز
3
0
کیامهر کرمانشاه
1402/11/06
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
آکادمی کیا
6
3
عقاب زاگرس کرمانشاه
1402/11/06
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

مرحله دوم - هفته 1

خلیج فارس شیراز
2
1
فولاد هرمزگان
1402/12/04
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی
مس کرمان
1
2
پارس برازجان
1402/12/04
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

مرحله دوم - هفته 2

پارس برازجان
0
2
فولاد خوزستان
1402/12/08
14:00
تختی بوشهر
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد هرمزگان
0
0
مس کرمان
1402/12/08
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

مرحله دوم - هفته 3

فولاد خوزستان
5
0
فولاد هرمزگان
1402/12/15
14:00
دویست دستگاه
مشاهده گزارش پیش بینی
مس کرمان
0
0
خلیج فارس شیراز
1402/12/15
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

مرحله دوم - هفته 4

خلیج فارس شیراز
1
1
فولاد خوزستان
1402/12/21
14:00
دستغیب
مشاهده گزارش پیش بینی
فولاد هرمزگان
1
0
پارس برازجان
1402/12/21
14:00
مشاهده گزارش پیش بینی

مرحله دوم - هفته 5

فولاد خوزستان
1
1
مس کرمان
1402/12/27
18:30
دویست دستگاه
مشاهده گزارش پیش بینی
پارس برازجان
1
0
خلیج فارس شیراز
1402/12/27
18:30
مشاهده گزارش پیش بینی
فعال ترین هواداران
  • علی یزدانی > امتیاز نظرات : 688 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1684 - مجموع امتیازات : 3483
  • بهزاد زراعت > امتیاز نظرات : 2 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1498 - مجموع امتیازات : 2830
  • مژگان آقاجری > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1450 - مجموع امتیازات : 2667
  • علی زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1423 - مجموع امتیازات : 2741
  • رضا زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1405 - مجموع امتیازات : 2616
  • عبدالقادر کامیاب > امتیاز نظرات : 55 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1283 - مجموع امتیازات : 2009
  • فاطمه > امتیاز نظرات : 4 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 822 - مجموع امتیازات : 1818
  • سيد بابك > امتیاز نظرات : 2392 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 793 - مجموع امتیازات : 4298
  • ناصر رحيمي فر > امتیاز نظرات : 1119 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 384 - مجموع امتیازات : 2997
  • محمدرضا كريمي نژاد > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 329 - مجموع امتیازات : 1086
نظرات برگزیده
کسی که حقشو نگرفت : استعداد یابیتون شرافتمندانه بود خسته نباشید عرض میکنیم😉 --- امیرعلی : آرزوی موفقیت برای همه تیم ها --- حسین علینژاد : بازیکن بسیار فنی با فهم فوتبالی بالا قطعا یکی از مهره های کلید فولاد خواهد بود --- عباس مکوندی : سلام انتخاب قطبی برا فولاد و خوزستان گزینه بسیار عالی است --- عبدالقادر کامياب : زنده باد فولاد بهترین مربی افشین قطبی --- Amordad : سلام،ضمن خوشامدگویی به آقای قطبی،امیدوارم ایشان در فولاد موفق باشند و هواداران صبور فولاد را خوشحال کنند،فولاد در نیم فصل به خانه تکانی اساسی نیاز دارد.با احترام باید عرض کنم بعضی بازیکنان فعلی به هیچ عنوان در حد نام فولاد نیستند و بی انگیزه هستند. --- مصطفی : تبریک بی کران به همه هواداران و باشگاه فولاد. از تمام تعریف ها که بگذریم باید فکری برای از دست دادن فرصت های 100% گل کرد.به امید قهرمانی دوباره فولاد. --- محمد خلوصی : زنده باد فولاد و فولادی --- عزیز : ماشالله فولاد خوزستان ستاره خوزستان --- علی : اگر این حمایتها وهمدلی بین مجموعه باشگاه فولاد مستمر باشداحتمال کسب سهمیه آسیایی برای فولاد دور ازانتظار نیست. ---