1403/02/30
16:4
Register
نونهالان 1392 نونهالان 1392

تبلیغاتسایر لیگ ها

عملکرد تیم های پایه در فصل 1388/89

صفحه اصلی >    عملکرد تیم های پایه در فصل 1388/89

گزارش مسابقات لیگ برتر امیدهای كشور در فصل 89-1388

عنوان کسب شده توسط تیم امید: چهارم گروه یك لیگ كشور

مقدمه: باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان با هدف خدمت به فوتبال استان و كشور (ملی) و كشف استعدادهای بومی و پشتوانه  سازی تیم لیگ برتر خود چند سالی است كه اقدام به تشكیل تیم های پایه در چهار رده سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، و امید نمود و  همه ساله ضمن حفظ و نگهداری و پرورش استعدادهای موجود اقدام به تست گیری نموده و جهت تجربه اندوزی بازیكنان و كادر فنی و همینطور كسب نتایج مطلوب آماده شركت در مسابقات  لیگ های پایه ای كشور می شوند. بنابراین عمده فعالیت ها و اهداف  تیم های پایه همانا حضور مقتدرانه در لیگ های تیم های پایه و آماده سازی بازیكنان جهت راه یابی به تیم بزرگسالان فولاد و رده های سنی مختلف  تیمهای پایه جهت نیل به هدف اصلی یعنی كاهش هزینه و حصول در آمد می باشد.

 كادر فنی تیم امید فولاد خوزستان در فصل 89-1388:

1- غلامرضا حشمتی(سرمربی) 2- عبدالعلی علاف پور (مربی) 3- احمد راهرو احمدی (مربی) 4- فرشاد بختیاری زاده (مربی دروازبانها)
5- مطیر میاحی (سرپرست) 6- عبدالخدیر حویزی (پزشكیار)7- عربعلی مظفری (تداركات)

 بازیکنان تیم امید فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-عرفان احمدی 2-رسول حلاف 3-علیرضا كاكه 4-محمد سبزی 5-رضا حسن بیگی 6-علی عموری 7-حسن مرمزی 8-مصطفی مهرابی 9-سعید مرادی 10-علی خیال 11-بابك صفری 12-فرجاد خنیفر 13-سید فرید طالقانی 14-میثم كریمی 15-رضا مرادی 16-مهدی زبیدی 17-شاكر كریمی 18-ساسان انصاری 19-فرشا علیپور 20-فربد دهكردی 21-سید میثم هاشمی 22-مصطفی نبگان 23-محمد امین سواری 24-بختیار رحمانی 25-نصراله درفشی 26-كاوه رضائی 27-كوشا بختیاری زاده

مسابقات:
الف: مرحله اول : در این مرحله تیم امید فولاد با هفت تیم دیگر هم گروه گردید كه پس از انجام 14 مسابقه با كسب 5 برد 5 مساوی 4 باخت بعنوان تیم چهارم گروه خود دست یافت. در پایان تعداد 10 بازیكن تیم امید به تمرینات تیم بزرگسالان فرا خوانده شده اند و در حال حاضر  سه تن از بازیكنان در اردوی تیم كه در شهرستانهای مشهد و ارومیه  و تركیه برگزار گردیده حضور دارند، همچنین آقایان سید فرید طالقانی و میثم كریمی تیم بزرگسالان را در فصل 90-89 همراهی می نمایند.


گزارش مسابقات لیگ برتر جوانان كشور در فصل 89-1388

عنوان کسب شده توسط تیم جوانان: چهارم  لیگ كشور

 كادر فنی تیم جوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1- ناصر چال اشتری (سرمربی) 2- علی اكبر قاسمی (مربی) 3- رضا مهدی پور (مربی دروازبانها) 4- علی بهمنی(مربی) 5- سجاد مهدی پور (مربی) 6- محمود صالحی (سرپرست) 7- محمد امین خواه (پزشكیار) 8- عبداله سلطانی (تداركات)


 بازیکنان تیم جوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-علی حیدری 2-احسان كیانی 3-پدرام یزدانی 4-سجاد نظر پور 5-سعید قدمی 6-علی اكبر آهكی 7-رضا قیالی 8-علی سینا ربانی 9- مهربان عیسی پوران 10-علی مجدم 11-ولید مشاعی زاده 12-عمار میرزا 13-رسول سواعدی 14-جابر یوسفی 15-رضا ایار 16-سعید ناصری 17-سجاد عباسی 18-سید احمد تفاخ 19-سید احمد زر 20-بهنام موسوی 21-خالد كعب كرم الله 22-وحید مرادی 23-علی فرجی 24- كاوه رضائی 25-هانی جعفری

مسابقات :
الف: مرحله اول: در این مرحله تیم جوانان در یك گروه 8 تیمی قرار گرفت كه پس از انجام 14 مسابقه و كسب11 برد و 2 مساوی و 1 باخت بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله بعد صعود كرد.
ب: مرحله دوم: از گروه اول فولاد خوزستان و سپاهان و از گروه دوم استقلال اهواز و ذوب آهن به مرحله نهایی صعود كردند.  

بازیكنان دعوت شده از تیم جوانان فولاد به تیم ملی
1-كاوه رضائی2-مهربان عیسی پوران3-سجاد عباسی4-رسول سواعدی5-سعید قدمی


 

گزارش مسابقات لیگ برتر نوجوانان كشور در فصل 89-1388

عنوان کسب شده توسط تیم نوجوانان: جزء چهار تیم برتر لیگ كشور


 كادر فنی تیم نوجوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-محمود جادری (سرمربی) 2-امین سبحانی (مربی) 3- سید سیروس نعمتی نژاد (مربی) 4- یعقوب فریسات (مربی دروازبانها) 5- كورش حیدری (سرپرست) 6- سید احمد هاشمی (پزشكیار) 7- علی عقیلی (تداركات)


 بازیکنان تیم نوجوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-فریدون زبیدانی2-مهدی همدانی 3-علیرضا ناصری فرد 4-ایمان عبیدی پور 5-امیر اشكان خنجری 6-احمد رضا بهزادی پور 7-علی شكوهی نسب 8- اركان مرادی 9-رضا هوری زاده 10- عباس مقدماوی راد 11- سروش پور ذهراب 12- علی حیدری سورجانی 13-مهدی یلالی 14- مرتضی زهراوی زاده 15-عرفان وجدانی 16- رضا سمرمدزاده 17-آرش بیگ محمدی 18- مصطفی جنادله 19- عبدالطیف بریهی 20- حسین چاملی 21- وحید فاضلی ریزوندی 22- یوسف نیسی 23-خلیل نیسی 24- عظیم مقدم


مسابقات:
الف: مرحله اول : در این مرحله تیم نوجوانان در گروه 7 تیمی قرار گرفت كه پس ازانجام 11 مسابقه وكسب 8 برد و 2 مساوی و 1 باخت بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله دوم صعود كرد.
 ب: مرحله دوم : از گروه اول فولاد خوزستان وسپاهان و از گروه دوم شموشك نوشهر و تراكتور سازی  به مرحله نهایی صعود كردند ، ضمنا برنامه مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.

بازیكنان دعوت شده تیم نوجوانان فولاد به تیم ملی  
1-احمد رضا بهزادی 2-امیر اشكان خنجری 3- وحید فاضلی ریزوندی 4- عرفان وجدانی 5-مرتضی زهراوی 6- عظیم مقدم 7- فریدون زبیدانی 8-مهدی یلالی 9- سروش پور ذهراب 10- آرش بیگ محمدی
بازیكنان فوق در اردوهای مختلف كه توسط فدراسیون و كمیته جوانان تیمهای ملی جمهوری اسلامی ایران دایر گردید حضور داشته و عظیم مقدم و فریدون زبیدانی از بازیكنان ثابت تیم ملی بودند.


گزارش مسابقات لیگ برتر نوجوانان كشور در فصل 89-1388


عنوان کسب شده توسط تیم نونهالان: جزء چهار تیم برتر لیگ كشور

 كادر فنی تیم نونهالان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1- حمید نادریان فر (سرمربی) 2- عبدالرسول پور مدحجی (مربی) 3- فیض اله مرادی (مربی) 4- عباس یونسی (مربی) 5- حمود حزبازاده (مربی) 6- عباس زیوه دار (سرپرست) 7- قاسم زرگانی (پزشكیار) 8- یاسین حویزی (تداركات)

 بازیکنان تیم نونهالان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-ابوالفضل افتخاری فرد 2-سید هیثم هاشمی زاده 3-یوسف صالحی 4- محمد جواد كردونی 5-كمیل حق زاده 6-ماجد گنیوری 7-محمد یاسینی 8- عبدالكریم بریهی 9-محمد علی صفیا 10- سید صادق هاشمی 11- سید ابوالحسن عباسی 12- محمد حسن پور 13-قدرت طاهری ثابت 14- پوریا جامعی 15-نادر زارع زاده 16-مصطفی زنگنه 17-ایوب شراكی 18-سید دانیال موسوی 19-محسن ریحانی 20-امیر ارسلان جامعی 21-رضا كرم اله چعب 22- مصطفی ابوبالدیان 23-محمد خنفری جویدر 24-شكراله دهقان 25-سید مؤید موسوی خلفی


مسابقات:
الف: مرحله اول: در این مرحله  تیم نونهالان فولاد در گروه 7 تیمی قرار گرفت كه پس از انجام 14 مسابقه و كسب 10 برد و 3 مساوی و 1 باخت بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله بعد صعود كرد.
ب: مرحله دوم: از گروه اول فولاد خوزستان وسپاهان  و از گروه دوم پاس همدان و تراكتور سازی تبریز به مرحله نهایی صعود كردند ، ضمنا برنامه مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.

بازیكنان دعوت شده تیم نونهالان فولاد به تیم ملی
1- قدرت طاهری2- ایمان عبیدی پور 3- فرزاد تركی زاده
بازیكنان فوق در اردوهای مختلف كه توسط فدراسیون و كمیته جوانان دایر گردید حضور داشته و آقای ایمان عبیدی پور از بازیكنان ثابت تیم ملی نونهالان می باشند.

فعال ترین هواداران
  • علی یزدانی > امتیاز نظرات : 688 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1723 - مجموع امتیازات : 3522
  • بهزاد زراعت > امتیاز نظرات : 2 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1533 - مجموع امتیازات : 2865
  • مژگان آقاجری > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1487 - مجموع امتیازات : 2704
  • علی زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1454 - مجموع امتیازات : 2772
  • رضا زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1448 - مجموع امتیازات : 2659
  • عبدالقادر کامیاب > امتیاز نظرات : 55 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1320 - مجموع امتیازات : 2046
  • فاطمه > امتیاز نظرات : 4 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 822 - مجموع امتیازات : 1818
  • سيد بابك > امتیاز نظرات : 2392 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 793 - مجموع امتیازات : 4298
  • ناصر رحيمي فر > امتیاز نظرات : 1119 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 384 - مجموع امتیازات : 2997
  • محمدرضا كريمي نژاد > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 329 - مجموع امتیازات : 1086
نظرات برگزیده
کسی که حقشو نگرفت : استعداد یابیتون شرافتمندانه بود خسته نباشید عرض میکنیم😉 --- امیرعلی : آرزوی موفقیت برای همه تیم ها --- حسین علینژاد : بازیکن بسیار فنی با فهم فوتبالی بالا قطعا یکی از مهره های کلید فولاد خواهد بود --- عباس مکوندی : سلام انتخاب قطبی برا فولاد و خوزستان گزینه بسیار عالی است --- عبدالقادر کامياب : زنده باد فولاد بهترین مربی افشین قطبی --- Amordad : سلام،ضمن خوشامدگویی به آقای قطبی،امیدوارم ایشان در فولاد موفق باشند و هواداران صبور فولاد را خوشحال کنند،فولاد در نیم فصل به خانه تکانی اساسی نیاز دارد.با احترام باید عرض کنم بعضی بازیکنان فعلی به هیچ عنوان در حد نام فولاد نیستند و بی انگیزه هستند. --- مصطفی : تبریک بی کران به همه هواداران و باشگاه فولاد. از تمام تعریف ها که بگذریم باید فکری برای از دست دادن فرصت های 100% گل کرد.به امید قهرمانی دوباره فولاد. --- محمد خلوصی : زنده باد فولاد و فولادی --- عزیز : ماشالله فولاد خوزستان ستاره خوزستان --- علی : اگر این حمایتها وهمدلی بین مجموعه باشگاه فولاد مستمر باشداحتمال کسب سهمیه آسیایی برای فولاد دور ازانتظار نیست. ---