1402/03/11
23:59
Register
نونهالان 1392 نونهالان 1392

تبلیغاتسایر لیگ ها

عملکرد تیم های پایه در فصل 1388/89

صفحه اصلی >    عملکرد تیم های پایه در فصل 1388/89

گزارش مسابقات لیگ برتر امیدهای كشور در فصل 89-1388

عنوان کسب شده توسط تیم امید: چهارم گروه یك لیگ كشور

مقدمه: باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان با هدف خدمت به فوتبال استان و كشور (ملی) و كشف استعدادهای بومی و پشتوانه  سازی تیم لیگ برتر خود چند سالی است كه اقدام به تشكیل تیم های پایه در چهار رده سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، و امید نمود و  همه ساله ضمن حفظ و نگهداری و پرورش استعدادهای موجود اقدام به تست گیری نموده و جهت تجربه اندوزی بازیكنان و كادر فنی و همینطور كسب نتایج مطلوب آماده شركت در مسابقات  لیگ های پایه ای كشور می شوند. بنابراین عمده فعالیت ها و اهداف  تیم های پایه همانا حضور مقتدرانه در لیگ های تیم های پایه و آماده سازی بازیكنان جهت راه یابی به تیم بزرگسالان فولاد و رده های سنی مختلف  تیمهای پایه جهت نیل به هدف اصلی یعنی كاهش هزینه و حصول در آمد می باشد.

 كادر فنی تیم امید فولاد خوزستان در فصل 89-1388:

1- غلامرضا حشمتی(سرمربی) 2- عبدالعلی علاف پور (مربی) 3- احمد راهرو احمدی (مربی) 4- فرشاد بختیاری زاده (مربی دروازبانها)
5- مطیر میاحی (سرپرست) 6- عبدالخدیر حویزی (پزشكیار)7- عربعلی مظفری (تداركات)

 بازیکنان تیم امید فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-عرفان احمدی 2-رسول حلاف 3-علیرضا كاكه 4-محمد سبزی 5-رضا حسن بیگی 6-علی عموری 7-حسن مرمزی 8-مصطفی مهرابی 9-سعید مرادی 10-علی خیال 11-بابك صفری 12-فرجاد خنیفر 13-سید فرید طالقانی 14-میثم كریمی 15-رضا مرادی 16-مهدی زبیدی 17-شاكر كریمی 18-ساسان انصاری 19-فرشا علیپور 20-فربد دهكردی 21-سید میثم هاشمی 22-مصطفی نبگان 23-محمد امین سواری 24-بختیار رحمانی 25-نصراله درفشی 26-كاوه رضائی 27-كوشا بختیاری زاده

مسابقات:
الف: مرحله اول : در این مرحله تیم امید فولاد با هفت تیم دیگر هم گروه گردید كه پس از انجام 14 مسابقه با كسب 5 برد 5 مساوی 4 باخت بعنوان تیم چهارم گروه خود دست یافت. در پایان تعداد 10 بازیكن تیم امید به تمرینات تیم بزرگسالان فرا خوانده شده اند و در حال حاضر  سه تن از بازیكنان در اردوی تیم كه در شهرستانهای مشهد و ارومیه  و تركیه برگزار گردیده حضور دارند، همچنین آقایان سید فرید طالقانی و میثم كریمی تیم بزرگسالان را در فصل 90-89 همراهی می نمایند.


گزارش مسابقات لیگ برتر جوانان كشور در فصل 89-1388

عنوان کسب شده توسط تیم جوانان: چهارم  لیگ كشور

 كادر فنی تیم جوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1- ناصر چال اشتری (سرمربی) 2- علی اكبر قاسمی (مربی) 3- رضا مهدی پور (مربی دروازبانها) 4- علی بهمنی(مربی) 5- سجاد مهدی پور (مربی) 6- محمود صالحی (سرپرست) 7- محمد امین خواه (پزشكیار) 8- عبداله سلطانی (تداركات)


 بازیکنان تیم جوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-علی حیدری 2-احسان كیانی 3-پدرام یزدانی 4-سجاد نظر پور 5-سعید قدمی 6-علی اكبر آهكی 7-رضا قیالی 8-علی سینا ربانی 9- مهربان عیسی پوران 10-علی مجدم 11-ولید مشاعی زاده 12-عمار میرزا 13-رسول سواعدی 14-جابر یوسفی 15-رضا ایار 16-سعید ناصری 17-سجاد عباسی 18-سید احمد تفاخ 19-سید احمد زر 20-بهنام موسوی 21-خالد كعب كرم الله 22-وحید مرادی 23-علی فرجی 24- كاوه رضائی 25-هانی جعفری

مسابقات :
الف: مرحله اول: در این مرحله تیم جوانان در یك گروه 8 تیمی قرار گرفت كه پس از انجام 14 مسابقه و كسب11 برد و 2 مساوی و 1 باخت بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله بعد صعود كرد.
ب: مرحله دوم: از گروه اول فولاد خوزستان و سپاهان و از گروه دوم استقلال اهواز و ذوب آهن به مرحله نهایی صعود كردند.  

بازیكنان دعوت شده از تیم جوانان فولاد به تیم ملی
1-كاوه رضائی2-مهربان عیسی پوران3-سجاد عباسی4-رسول سواعدی5-سعید قدمی


 

گزارش مسابقات لیگ برتر نوجوانان كشور در فصل 89-1388

عنوان کسب شده توسط تیم نوجوانان: جزء چهار تیم برتر لیگ كشور


 كادر فنی تیم نوجوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-محمود جادری (سرمربی) 2-امین سبحانی (مربی) 3- سید سیروس نعمتی نژاد (مربی) 4- یعقوب فریسات (مربی دروازبانها) 5- كورش حیدری (سرپرست) 6- سید احمد هاشمی (پزشكیار) 7- علی عقیلی (تداركات)


 بازیکنان تیم نوجوانان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-فریدون زبیدانی2-مهدی همدانی 3-علیرضا ناصری فرد 4-ایمان عبیدی پور 5-امیر اشكان خنجری 6-احمد رضا بهزادی پور 7-علی شكوهی نسب 8- اركان مرادی 9-رضا هوری زاده 10- عباس مقدماوی راد 11- سروش پور ذهراب 12- علی حیدری سورجانی 13-مهدی یلالی 14- مرتضی زهراوی زاده 15-عرفان وجدانی 16- رضا سمرمدزاده 17-آرش بیگ محمدی 18- مصطفی جنادله 19- عبدالطیف بریهی 20- حسین چاملی 21- وحید فاضلی ریزوندی 22- یوسف نیسی 23-خلیل نیسی 24- عظیم مقدم


مسابقات:
الف: مرحله اول : در این مرحله تیم نوجوانان در گروه 7 تیمی قرار گرفت كه پس ازانجام 11 مسابقه وكسب 8 برد و 2 مساوی و 1 باخت بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله دوم صعود كرد.
 ب: مرحله دوم : از گروه اول فولاد خوزستان وسپاهان و از گروه دوم شموشك نوشهر و تراكتور سازی  به مرحله نهایی صعود كردند ، ضمنا برنامه مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.

بازیكنان دعوت شده تیم نوجوانان فولاد به تیم ملی  
1-احمد رضا بهزادی 2-امیر اشكان خنجری 3- وحید فاضلی ریزوندی 4- عرفان وجدانی 5-مرتضی زهراوی 6- عظیم مقدم 7- فریدون زبیدانی 8-مهدی یلالی 9- سروش پور ذهراب 10- آرش بیگ محمدی
بازیكنان فوق در اردوهای مختلف كه توسط فدراسیون و كمیته جوانان تیمهای ملی جمهوری اسلامی ایران دایر گردید حضور داشته و عظیم مقدم و فریدون زبیدانی از بازیكنان ثابت تیم ملی بودند.


گزارش مسابقات لیگ برتر نوجوانان كشور در فصل 89-1388


عنوان کسب شده توسط تیم نونهالان: جزء چهار تیم برتر لیگ كشور

 كادر فنی تیم نونهالان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1- حمید نادریان فر (سرمربی) 2- عبدالرسول پور مدحجی (مربی) 3- فیض اله مرادی (مربی) 4- عباس یونسی (مربی) 5- حمود حزبازاده (مربی) 6- عباس زیوه دار (سرپرست) 7- قاسم زرگانی (پزشكیار) 8- یاسین حویزی (تداركات)

 بازیکنان تیم نونهالان فولاد خوزستان در فصل 89-1388:
1-ابوالفضل افتخاری فرد 2-سید هیثم هاشمی زاده 3-یوسف صالحی 4- محمد جواد كردونی 5-كمیل حق زاده 6-ماجد گنیوری 7-محمد یاسینی 8- عبدالكریم بریهی 9-محمد علی صفیا 10- سید صادق هاشمی 11- سید ابوالحسن عباسی 12- محمد حسن پور 13-قدرت طاهری ثابت 14- پوریا جامعی 15-نادر زارع زاده 16-مصطفی زنگنه 17-ایوب شراكی 18-سید دانیال موسوی 19-محسن ریحانی 20-امیر ارسلان جامعی 21-رضا كرم اله چعب 22- مصطفی ابوبالدیان 23-محمد خنفری جویدر 24-شكراله دهقان 25-سید مؤید موسوی خلفی


مسابقات:
الف: مرحله اول: در این مرحله  تیم نونهالان فولاد در گروه 7 تیمی قرار گرفت كه پس از انجام 14 مسابقه و كسب 10 برد و 3 مساوی و 1 باخت بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله بعد صعود كرد.
ب: مرحله دوم: از گروه اول فولاد خوزستان وسپاهان  و از گروه دوم پاس همدان و تراكتور سازی تبریز به مرحله نهایی صعود كردند ، ضمنا برنامه مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.

بازیكنان دعوت شده تیم نونهالان فولاد به تیم ملی
1- قدرت طاهری2- ایمان عبیدی پور 3- فرزاد تركی زاده
بازیكنان فوق در اردوهای مختلف كه توسط فدراسیون و كمیته جوانان دایر گردید حضور داشته و آقای ایمان عبیدی پور از بازیكنان ثابت تیم ملی نونهالان می باشند.

فعال ترین هواداران
  • علی یزدانی > امتیاز نظرات : 687 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1393 - مجموع امتیازات : 3191
  • بهزاد زراعت > امتیاز نظرات : 2 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1277 - مجموع امتیازات : 2609
  • مژگان آقاجری > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1227 - مجموع امتیازات : 2444
  • علی زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1223 - مجموع امتیازات : 2541
  • رضا زراعت > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1207 - مجموع امتیازات : 2418
  • عبدالقادر کامیاب > امتیاز نظرات : 55 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 1102 - مجموع امتیازات : 1828
  • فاطمه > امتیاز نظرات : 4 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 822 - مجموع امتیازات : 1818
  • سيد بابك > امتیاز نظرات : 2392 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 793 - مجموع امتیازات : 4298
  • ناصر رحيمي فر > امتیاز نظرات : 1119 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 384 - مجموع امتیازات : 2997
  • محمدرضا كريمي نژاد > امتیاز نظرات : 0 - امتیاز پیش بینی فصل جاری : 329 - مجموع امتیازات : 1086
نظرات برگزیده
عباس مکوندی : سلام انتخاب قطبی برا فولاد و خوزستان گزینه بسیار عالی است --- عبدالقادر کامياب : زنده باد فولاد بهترین مربی افشین قطبی --- Amordad : سلام،ضمن خوشامدگویی به آقای قطبی،امیدوارم ایشان در فولاد موفق باشند و هواداران صبور فولاد را خوشحال کنند،فولاد در نیم فصل به خانه تکانی اساسی نیاز دارد.با احترام باید عرض کنم بعضی بازیکنان فعلی به هیچ عنوان در حد نام فولاد نیستند و بی انگیزه هستند. --- مصطفی : تبریک بی کران به همه هواداران و باشگاه فولاد. از تمام تعریف ها که بگذریم باید فکری برای از دست دادن فرصت های 100% گل کرد.به امید قهرمانی دوباره فولاد. --- محمد خلوصی : زنده باد فولاد و فولادی --- عزیز : ماشالله فولاد خوزستان ستاره خوزستان --- علی : اگر این حمایتها وهمدلی بین مجموعه باشگاه فولاد مستمر باشداحتمال کسب سهمیه آسیایی برای فولاد دور ازانتظار نیست. --- منصور : سلام : آقای نوید مظفری کارشناسی تیز بین وفنی وعالی وصدالبته باعدالت گل 100%صحیح فولاد را تایید کرد.جناب نوید مظفری توایران همین 1دونه است .اگه یکی دیگه مثلش داشتیم عالی میشد.ولی نداریم.درود برشرف آقای نوید مظفری.فردوسی پور خواست منحرفش کنه ولی بادیدن تکرای صحنه محکومش کرد. به این میگن داور بین المللی نه فغانی. --- منصور : سلام:بله .مسلمه کسانی که به بازیکن فولاد به هردلیلی فحاشی میکنن فولادی نیستند وحتماهوادار تیمهای دیگه هستند واز آمدن آقا رحیم به فولاد ناراحتند.کانون میتونه اینا راشناسایی کنه.وتحویل نیرو انتظامی بده.فحاشی جرم است وزندانی دارد.آقا رحیم کسانی که فحش دادند بی شخصیتی خود وخانواده شان را نشان دادند ودرواقع خودشون لایق این حرفها هستند.شما ناراحت نشید. --- ایمان : همه جوانان خوب بودن ولی آقای پورموسوی دروازه فولاد مطمئن نیست این بابت تخریب هیچکس نیست . ---